Beschrijving:
Naar schatting 60 procent van alle mensen met een verstandelijke beperking is seksueel misbruikt. Erik Bosch (orthopedagoog) en Ellen Suykerbuyk (seksuologe) schreven een boek voor de begeleiders van deze getraumatiseerde mensen. Als begeleiders op professionele wijze ondersteuning bieden, dan kunnen seksueel misbruikten met een verstandelijke beperking langzaam in de richting gaan van herstel van het gewone leven. In het boek krijgt u antwoord op vragen, zoals: 'Wat houdt seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking in?', 'Waarom zijn juist deze mensen vaak het slachtoffer en hoe kun je deze getraumatiseerde mensen begeleiden?' De auteurs bieden een signaleringsinstrument waarmee u signalen kunt opvangen die wijzen op seksueel misbruik. Ook leert u een begeleidingsmethodiek gebruiken die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de misbruikte cliënt.
Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap / druk 1
Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap / druk 1
Erik Bosch & E. Suykerbuyk