Noordwijk - 's Heeren Loo heeft een nieuwe dvd uitgegeven. Op deze dvd staan twee films:  'Verdwaald in de tijd' en 'Kompas in de tijd'. Beide films gaan over de ziekte van Alzheimer.
In 'Verdwaald in de tijd' wordt Aart Klock gevolgd. Hij heeft de ziekte van Alzheimer. De film is in 1999 gemaakt op de 's Heeren Loo vestiging in Noordwijk. Aart was toen 43 jaar oud. De video geeft een goed beeld van wat dementie is en hoe het verloop is van de ziekte van Alzheimer.

Op de video 'Kompas in de tijd' uit 2003 wordt de groepsleiding gevolgd op een woning met cliënten met de ziekte van Alzheimer. Zij proberen steeds weer aansluiting te vinden bij de veranderende zorgvragen. Aan de hand van beelden en interviews wordt uitgelegd welke aandachtspunten er zijn in de begeleiding. Ook wordt duidelijk gemaakt wat het voor de groepsleiding betekent om met deze mensen te werken. De ondersteuning vanuit andere disciplines wordt ook belicht.  

De diverse hoofdstukken van beide films kunnen middels een overzichtelijk menu apart worden bekeken.
De dvd kost  € 40,- en is te bestellen bij:  Jos.van-Vliet@sheerenloo.nl  

Dvd over de ziekte van Alzheimer
Bij cliënten met een verstandelijke handicap