Multipele complexe ontwikkelingsstoornissen (McDD) vallen in de categorie 'nog niet nader omschreven' ontwikkelingsstoornissen. Deze stoornissen vormen een kwelling van angst en woede voor hen die ermee behept zijn. Voor ouders en naaste betrokkenen zijn ze veelal een bron van machteloosheid en zorgen. Mede doordat McDD zich in de loop van het leven bij iedere persoon anders kunnen manifesteren, zijn ze voor behandelaars lastig als zodanig te herkennen.

In dit eerste Nederlandstalige boek over McDD tracht een aantal deskundigen deze problematiek 'nader te omschrijven' op een open, wetenschappelijk verantwoorde en praktisch toegankelijke wijze. Hiermee hopen zij alle betrokkenen, ouders of opvoeders, naaste familieleden en vrienden, leerkrachten en hulpverleners inzicht in McDD te bieden en handvatten aan te reiken om zo goed mogelijk om te gaan met deze ontwikkelingsstoornissen die weliswaar in de vakliteratuur nog geen officiële status hebben, maar wel degelijk bestaan.