Psychische stoornissen en gedragsproblemen komen bij mensen met een verstandelijke handicap veel vaker voor dan bij mensen zonder handicap, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan. De professionele kennis hieromtrent is in de laatste tien jaar aanzienlijk gegroeid, met als gevolg een toename van het aantal publicaties rondom dit thema.
De problematiek is echter dermate complex, dat de toepassing van deze kennis in de praktijk geen eenvoudige zaak is.

Professor Do?en heeft daarom getracht de verschillende theoretische en wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktisch handelen in de hulpverlening. Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap is gebaseerd op uitvoerig literatuuronderzoek en ruime klinisch-psychiatrische praktijkervaringen. De integratie van de gegevens uit deze beide kennisbronnen gebeurt op kritische wijze. De talrijke gevalsbeschrijvingen dienen als voorbeeld van praktisch handelen bij verschillende klinische beelden.
Onderzoek, diagnostiek en behandeling worden belicht vanuit verschillende invalshoeken, resulterend in een model voor integratieve diagnose en behandeling. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het ontwikkelingsperspectief in de psychiatrische diagnostiek en aan de diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke handicap.

Dit boek is geschreven voor hulpverleners uit verschillende disciplines die in teamverband met elkaar samenwerken - psychiaters, orthopedagogen en psychologen - om hen te ondersteunen in hun werk en zo de kwaliteit van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap zo veel mogelijk te optimaliseren.

Prof.dr. Anton Do?en is psychiater, bijzonder hoogleraar met opdracht 'Psychiatrische aspecten van verstandelijke handicap" aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (De Wendel) te Oostrum.
Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap / druk 1
Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap / druk 1
A. Dosen