Professionele hulp- en zorgverleners krijgen in hun werk heel regelmatig te maken met het vraagstuk seksualiteit. Een goede houding en communicatie zijn van essentieel belang, zeker rond dit thema. De ervaring leert echter dat professionals daar problemen mee hebben.
Dit informatieve boek is een goed hulpmiddel: de vele voorbeelden, casus, opdrachten en werkvormen helpen de lezer theorie over seksualiteit te koppelen aan de (toekomstige) beroepspraktijk, en de eigen mening te bepalen rond belangrijke vraagstukken. De ontwikkeling van een correctie beroepshouding loopt als een rode draad door de onderwerpen die aan bod komen: waarden en normen, afstand en nabijheid, seksueel misbruik en preventie, en voorlichting. De persoonlijke seksualiteitsbeleving van zowel de lezer als van de verschillende doelgroepen komt aan bod, evenals seksueel misbruik binnen deze doelgroepen: kinderen, jongeren, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, mensen uit verschillende culturen en ouderen. Per hoofdstuk staan leerdoelen geformuleerd en als praktijkboek is het bijzonder geschikt voor opleidingen. Daar komt bij dat de auteur een hele toegankelijke, prettige schrijfstijl heeft.

Bij het boek wordt een cd-rom geleverd die gebruikt wordt bij vragen en opdrachten met een rijk aanbod aan waardevolle videofragmenten, werkvormen, artikelen en websitevermeldingen.
Seksualiteit en seksueel misbruik + CD-rom / druk 1
Seksualiteit en seksueel misbruik + CD-rom / druk 1
Simone Ebbers