Diensten

Blankers-Hage biedt trainingen, analyse en advies op gebied van:

Weerbaarheid en seksualiteit
Zorgvragen rondom seksualiteit en weerbaarheid bij cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, lichamelijke beperking (binnen instellingen) en speciaal onderwijs.

Autisme
Zorgvragen rondom autisme.

Moeilijk verstaanbaar gedrag
Zorgvragen rondom cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Teamprocessen
Analyse, advies en/of training voor teams die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg en speciaal onderwijs. (samenwerking en communicatie)

Roostering en budgettering
Analyse, advies en training op gebied van efficiënt werken, roosteren en kostenbesparing in de gezondheidszorg.

Zorgzwaarte pakketen (ZZP)
Analyse, advies en training op het gebied van de ZZP (in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

Gezondheidszorg binnen Estland
Lees meer op onze Estlandpagina

Samenwerking
Blankers-hage werkt intensief samen met diverse specialisten.

Lees meer hierover op de pagina netwerk.