Over ons
Cees Hage

Cees Hage

Verpleegkundige

Sinds 1980 is Cees werkzaam in de gezondheidszorg. Tot 2002 werkte Cees eerst in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze jaren heeft hij als verpleegkundige en leidinggevende veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van complexe teamprocessen, moeilijk verstaanbaar gedrag, seksualiteit en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

Cees was landelijk betrokken bij allerlei ontwikkelingen ten aanzien van seksualiteit en seksueel misbruik.

Vanaf eind 2002 heeft Cees gewerkt in diverse zorgvelden waaronder verzorgings- en verpleeghuizen, de psychiatrie, jeugddetentie en vanaf de jaren 90 werd hij ingezet als casemanager bij het Centrum voor consultatie en expertise op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag betreffende: autisme, dementie, seksualiteit, niet-aangeboren hersenletsel en was hij betrokken bij meerzorg gesprekken.

Na zijn herseninfarct gaat hij nog steeds vooruit en is hij een inspiratiebron voor medewerkers die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel, en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Rini Blankers (1969)

Rini Blankers (1969)

Ziekenverzorgende, Z-Verpleegkundige

Sinds 1989 is Rini werkzaam in de gezondheidszorg. Tot 2002 werkte Rini eerst in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking In deze jaren heeft hij als verpleegkundige en leidinggevende veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van complexe teamprocessen, en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Daarnaast was Rini betrokken bij allerlei ontwikkelingen ten aanzien van de Zorgzwaartepakketten. Vanaf eind 2002 heeft Rini gewerkt in diverse zorgvelden waaronder verzorgings en verpleeghuizen, de psychiatrie, jeugddetentie en wordt vanaf 2003 ingezet als casemanager bij het Centrum voor consultatie en expertise.

Momenteel wordt Rini veel inzet bij casuïstiek betreffende Moeilijk verstaanbaar gedrag bij de ADL bij dementerenden, mensen met Autisme, dementie, niet aangeboren hersenletsel en bij ontwikkelgespreken t.a.v. meerzorg (extra gelden voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.