Opdrachten

Opdrachten in Nederland

De opdrachten (zijn) verlopen via rechtstreeks contact met Blankers-Hage v.o.f. of via het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)

Algemeen

Consulenten/casemangers bij het CCE (Centrum voor consultatie en expertise)

Coaching

Ad-interim coaches binnen 2 organisaties in de jeugd en kinderpsychiatrie (meerdere uren per week, voor een half jaar of langer)

Meewerkend coaches binnen een gesloten justitiële inrichting voor jongeren. (meerdere dagen per week voor 10 maanden)

Het coachen van medewerkers ten aanzien van moeilijk verstaanbaar gedrag, visie verandering, binnen
-De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
-De psychiatrie
-Verpleeghuizen
-Regulier en speciaal onderwijs
(vaak langdurige trajecten)

Intervisie en coaching voor medewerkers binnen de gezondheidszorg via ons Internet scholingsprogramma

Intervisie en coaching voor leidinggevende in het middenkader binnen de gezondheidszorg via ons Internet scholingsprogramma

Trainingen

Eenmalige trainingen en trainingstrajecten met meerdere bijeenkomsten

Diverse trainingen ten aanzien seksualiteit en weerbaarheid aan begeleiders in de gezondheidszorg

Diverse trainingen ten aanzien van seksueel misbruik aan begeleiders in de gezondheidszorg

Training seksualiteit en weerbaarheid binnen speciaal onderwijs, via het internet scholingsprogramma.

Diverse trainingen ten aanzien van autisme aan begeleiders in de gezondheidszorg

Training ZZP aan medewerkers van zorgbemiddeling

Diverse trainingen ten aanzien van visieontwikkeling aan teams binnen de gezondheidszorg

Observaties/analyse en advies

Diverse observaties/analyses en advies ten aanzien van moeilijk verstaanbaar gedrag binnen:
-De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
-De psychiatrie
-Verpleeghuizen
-Een gesloten justitiële inrichting voor jongeren
-Regulier en speciaal onderwijs

Analyse en advies rondom de zorgzwaarte pakketten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Individuele begeleidingstrajecten

Schoolbegeleiding van een jongen met het syndroom van Asperger binnen het reguliere basisonderwijs voor meerdere dagdelen per week voor 6 maanden

Individuele trajecten met cliënten met autisme, die zelfstandig wonen.

Video analyses

Diverse videoanalyses binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuizen
(Heijkoopmethode: ‘anders kijken naar’)

Woonprofielen

Het maken van woonprofielen voor mensen met:
-Een verstandelijke beperking
-Autisme

Extreme zorgzwaarte behoefte

Vanaf 2006 toetsers extreme zorgzwaarte behoefte binnen de regio Zuid Holland / Zeeland (via het CCE)

Organisatorische analyses

Deelnemer analyse van een afdeling binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ontwikkelingen

Ontwikkeling van diverse modellen

Ontwikkeling van trainingen ten aanzien van autisme

Ontwikkeling van trainingen ten aanzien van Weerbaarheid en Seksualiteit

Opdrachten in Estland

Tussen 1998 en 2003 heeft Cees Hage via zijn toenmalige werkgever diverse trainingen gegeven in:

  • Koluvere Hooldekodu
  • Valkla Hooldekodu
  • Võisiku Hooldekodu

Voor meer informatie ga naar de Estlandpagina  

November 2003:
Train de Trainer in samenwerking met Willem van den Bergh te Noordwijk en het Mondriaan college in Leiden op Võisiku Hooldekodu (instelling voor psychiatrische cliënten en mensen met een verstandelijke beperking)

Augustus: 2004:
Training ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) in Lihula (kleinschalige woonvorm voor meervoudig complex gehandicapte kinderen)

Training ADL in Võisiku Hooldekodu

Training Seksualiteit in het Trainingscentrum van Tallin voor ervaringsdeskundigen.

Financiën gesponsord voor het renoveren van drie appartementen voor cliënten die begeleid, zelfstandig kunnen wonen.

November 2004:
Op 11 en 12 november deelname aan een conferentie: “Quality in Care”. In vergelijking met Nederland en Estland

Training ‘Gedragsproblemen’ in Lihula

Mei 2005:
Officiële opening van het huis in Lihula. Interview met een Ests vaktijdschrift ten aanzien van dit initiatief.

Training: train-de-trainer (vervolg van een eerder gestart traject, in samenwerking met het Mondriaan college uit Leiden) in Võisiku Hooldekodu

Augustus 2006:
Training: train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ in Maarja Village; 14 trainers opleiden, zodat zij trainingen kunnen gaan geven binnen de zorginstellingen in Estland

Oktober 2006:
Verdieping train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ : in Sõmera Care Home op het eiland Saremaa

Februari 2007:
Verdieping train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’: in Sõmera Care Home op het eiland Saremaa. Onderwerp: Kinderen en jeugd en individuele coaching van de deelnemers.
Receptie op de Nederlandse Ambassade ter ere van het toekennen van een orde, van de president, aan dhr. O. Regout

Juni 2007:
Verdieping train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’: in Sõmera Care Home op het eiland Saremaa: onderwerp: Psychiatrie, 2 dagen training: hoe kun medewerkers individueel coachen?

1 dagdeel ADL in Lihula

Bezoek Võru Järve school ten aanzien van hun vraag: hoe om te gaan met gedragsproblemen?

Oktober/november 2007:
Verdieping train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’: onderwerp: Ouderenzorg

Februari 2008:
Symposium East meets West-West meets East, in Noorwijkerhout
Bezoek van 3 Estse collega’s aan Nederland

Mei 2008:
Initiatief nemers en medeorganisatoren organiseren een lezing van Professor Jaap van der Meere en Dr. Gerard Nijhof, over ADHD en Autisme, aan de universiteit van Tartu

Initiatief nemers en medeorganisatoren organiseren een symposium over ADHD en Autisme bij het miniserie van onderwijs en wetenschappen (in samenwerking met o.a. de Estse autisten vereniging Miniserie van sociale zaken en ministerie van onderwijs en wetenschappen)

Verdieping train-de-trainer ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’: Autisme, met als gastdocent Dr. Gerard Nijhof.

September /oktober 2008
Verdieping train the trainer “moeilijk verstaanbaar gedrag” in  Mätta Ratsatalu.3 daagse train-the-trainer onderwerp: autisme en coachen.

Video analyse met de leerkrachten van 3 leerlingen met autisme en moeilijk
verstaanbaar gedrag op de Võru Järve school.

Training autisme voor de leerkrachten van de Võru Järve school.

Seminar voor ouders met een autistisch kind, georganiseerd door de Estse Autismevereniging in Tartu

Gesprek met de ambassadeur Dhr H van der Zwan en de handelsattaché mw. K Pedas op de Nederlandse ambassade in Tallinn

Oktober/november 2008
Werkbezoek Piret Kokk (Manager van HENK (zie onze Estlandpagina) aan Nederland.
Het programma bestond uit:
Bezoek aan de GGZ Rijnstreek (onderdeel van Rivierduinen) in Alphen aan de Rijn.
Bezoek aan Gerard Nijhof bij AMSTA in Amsterdam.
Bezoek aan Alice Padmos (Directrice a.i van het CCE Zuid Holland/Zeeland).
Een rondleiding op ’s Heeren Loo West-Nederland locatie Willem van den Bergh in
Noordwijk en afsluitend een gesprek met Renee van Booren, Orthopedagoog bij
Willem van den Bergh.
Bezoek aan Stichting Philadelphia.
Bezoek aan Arduin in Middelburg.
Bezoek aan Het Raamwerk in Noordwijkerhout.
Afspraak met Bert Gotink (Docent Mondriaan college in Leiden)
Bezoek aan de ASVZ in Sliedrecht voor de VIC workhomes.

Maart/April 2009
Verdieping train the trainer “moeilijk verstaanbaar gedrag” in Voisiku carehome
Onderwerpen: coachen, niet aangeboren hersenletsel, zorgplanmethodiek

April 2009
Bezoek van het management van AS Hoolekandeteenused aan Nederland Het programma bestond uit:

Bezoek aan Amsta in Amsterdam
Bezoek aan ROC mondriaan in Leiden
Bezoek aan Arduin in Middelburg
Bezoek aan Het Gors in Kruiningen
Bezoek aan de GGZ Rijnstreek in Alphen aan de rijn

Bezoek van medewerkers van Maarja Village en Räpina Gardening school aan Nederland. Verzorgd in samenwerking met de Rotary uit Son Het programma dat wij hebben begeleid bestond uit:
Bezoek aan Gemiva SVG: Dagbesteding Cronesteijn, terrein Zwetterhage en locatie Lekkerkerk
Bezoek aan Inversa in Wouwbrugge

Juni /Juli 2009
Verdieping train the trainer “moeilijk verstaanbaar gedrag” in ons eigen huis in Estland
Onderwerpen: Teambuilding, Ernstig meervoudig gehandicapte cliënten

Gesprek met de ambassadeur Dhr H van der Zwan op de Nederlandse ambassade in Tallinn

Gesprek met Dhr Maarja Mändmaa Directeur AS Hoolekandeteenused
Gesprek met Dhr Kert Kaljula, hoofd onroerend goed AS Hoolekandeteenused

Bezoek aan Karula kodu vlak bij Viljandi (De eerste nieuw opgezette vorm voor woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek)
Bezoek aan Psychiatrisch ziekenhuis van Viljandi

Augustus 2004-oktober 2006:
Twee Estse therapeuten opgeleid tot de ‘seks specialisten’ in Estland.

Augustus 2006-tot heden:
Internet training met betrekking tot de train-de-trainer training
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze Estlandpagina